Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Αλλαγή κωδικού - Change password

Προσοχή!

Η παρακάτω φόρμα χρησιμοποιείται για την αλλαγή κωδικού μελών ΔΕΠ, λογαριασμών μαθημάτων, προσωπικού και λογαριασμών guest.

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) μπορούν να αλλάξουν τον κωδικό αποκλειστικά από τη σελίδα https://myaccount.uoc.gr

In order to change password, undergraduate and graduate students must visit https://myaccount.uoc.gr
User Details
@csd.uoc.gr

Συμπληρώστε το όνομα χρήστη του λογαριασμού που έχετε στο Τμήμα.
Please enter the username of your CS Dept. account.

Συμπληρώστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης σας.
Please enter your current password.

Συμπληρώστε τον καινούριο κωδικό πρόσβασης.
Enter the new password.

Συμπληρώστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
Enter the new password again.